X
گروه کوهنوردی سبز تمیشه
گروه کوهنوردی سبز تمیشه
شهرستان کردکوی

ابشار یخی

10 اسفند 1393 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : فریده کیانی

روز جمعه 8 بهمن بهمراه 30 نفر از بچه ها رفتیم آبشار یخی ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

چوماز چال وصندوق

2 اسفند 1393 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : فریده کیانی

بمناسبت روز پرستار وتولد حضرت زینب به همراه 30 نفر صعود مشترک با تیم گرگان وبا راهنمائی آقای حسین ابادی به آبشاز چوماز چال وصندوق از ارتفاعات زیارت رفتیم .ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

دهه فجر

25 بهمن 1393 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : فریده کیانی

دیروز بمناسبت دهه فجر وبارندگی هوا 25 نفر از اعضا رفتن کومه نزدیک بسته هوا یکسره بارون اومد وبچه ها هم بی خیال باران مسیر رو تا کومه بسته ادامه دادند .همه خیس خیس شدن ولی خوش گذشت چند تا از اعضا هم با تیم گرگان به سردانسر رفتند .جای همگی ما خالی .

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

آغاز دهه فجر

17 بهمن 1393 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : فریده کیانی

هفته گذشته بمناسبت آغاز دهه فجر بچه ها رفتن بام نسام بعد ازچند روز بارندگی صبح هوا خوب شد وبهمراه 32 نفر مسیر حوض رو تا با م نسام رفتند بازم جای ما خالی 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

تالاب

12 بهمن 1393 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : فریده کیانی

این هفته بمناسبت روز تالابها بچه های تیم رفتن آشوراده وتالابهای آن هوا عالی بود ومسیر رو با قایق به جزیره هم رفتن هوا عالی بود .بازم جای همه مون خالی 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

آسمان همیشه آبی

5 بهمن 1393 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : فریده کیانی

دونفر از اعضاء خانم کشاورز وکیانی صعودی به ارتفاعات تهران (توچال )داشتند .این صعود دوروزهدر روزهای 2و3 بهمن  بهمراه تیم شهرکرد وتیم تهران انجام گرفت .
ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

آسمان آبی هوای پاک

5 بهمن 1393 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : فریده کیانی

دیروز جمعه مورخ 3/11/93 بمناسبت روز هوای پاک  15 نفر از اعضاء  تیم به منطقه کومه کربلائئ کریم رفتن  .جای ما خالی 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

دو باره آسمان آبی

5 بهمن 1393 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : فریده کیانی
کانون سبز تمیشه با همکاری اداره بهزیستی ومهد کودکهای شهرستان کردکوی برنامه نقاشی در پارک شهر را اجرا کردند وبچه های مهد کودک نقاشی در رابطه با شعار امسال (دو باره آسمان آبی) کشیدند ودر آخر به همه بچه ها جایزه داده شد .


ادامه مطلب...


موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

کومه

4 بهمن 1393 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : فریده کیانی

این هفته بچه بهراه 25 نفر به کومه کل بکریم رفتن هوا عالی بود 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

روز هوا ی پاک

27 دی 1393 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : فریده کیانی

دیروز  بمناسبت 29 دی روز هوای پاک (با شعاردوباره  آسمان آبی) بهمراه 20 نفر از بچه ها رفتیم قم هامن هوا خیلی گرم بو د وعالی جای همگی شما سبز سبز 

و زباله ها  ی مسیر را نیزپاکسازی کردم 
موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ